Dere er gunnfjellet!

Av Turid Stalsberg,
  • Tips en venn om denne siden

Norges Bondelag har laget et helt nytt kurs for tillitsvalgte. Lokallagskolen del 1 ble holdt torsdag 8. november i Bø for tillitsvalgte i lokallaga i Telemark.

Kurset skulle egentlig holdes tre steder i Telemark, men av ulike omstendigheter ble kursene samlet til en kveld og holdt midt i fylket på Bø Hotell. 16 personer møtte, representert fra 10 lokallag. En fin gjeng der erfaringen som tillitsvalgt varierte mellom nærmere 20 år til de som var blitt valgt inn som ny tillitsvalgt på årsmøtet i høst. Et stort spenn som ga muligheter for gode erfaringsutvekslinger.


Topp stemning!

Foredragsholder, Elin Røed - organisasjonssjef i Vestfold Bondelag, har en solid bakgrunn fra organisasjonslivet blant annet flere år som styremedlem og leder i sitt lokale bondelag. Hun understreket viktigheten av lokallaga og den jobben som gjøres av styret og for medlemmene i nærmiljøet. Hun sa at det er langt mer utfordrende å lede et lokallag enn å feks lede fylkeslaget. Lokallaga har jo ingen ansatte, selv om de kan få hjelp til forskjellige ting fra fylkeskontoret, så må de klare mye selv. Dere er grunnfjellet i organisasjonen og den jobben dere gjør er kjempeviktig, sa hun.

Telemark Bondelag har 20 lokallag spredt rundt i fylket. Det betyr at lokallaga varierer i størrelse og at det er store variasjoner i hvilke saker som er på agendaen. Feks vil de bynære laga oppleve et annet press enn de som befinner seg i bygdene. Røed understreket at det er helt naturlig at aktivitetene varierer og at hvert lokallag må finne ut av hvor de skal legge lista. Hun gikk gjennom hva lokallaga MÅ, BØR og KAN gjøre. Bildet under viser mangfoldet av aktiviteter.

Røed stilte spørsmålet; Hvorfor si ja til å være tillitsvalgt? Fra salen kom det mange svar, blant annet: påvirke, lære noe nytt og skape nettverk. Et annet element som nok gjelder for mange i større eller mindre grad er at det å stille opp som tillitsvalgt er en plikt, et ansvar og en tradisjon.

For noen lokallag er det vanskelig å rekruttere den som skal være leder. Her forsøkte Røed å ufarliggjøre den rollen. Hun pekte på at i et lokallag så er det vel så viktig at lederen har praktisk gjennomføringsevne som at han/hun er dyktig til å formulere politiske budskap. Hun tipset om at de gangene lederen trenger det kan fylkeskontoret hjelpe til med formuleringer. Andre grunner til at noen kvier seg til å ta over ledervervet er at de er redd for å bli sittende fast i den rollen. Der er Holla bondelag et godt eksempel på etterfølgelse. De har bestemt at ledervervet går på rundgang med to år på hver. Da blir ikke terskelen like høy og de har klart å få fire personer til å være med på stafetten.

 

Tusen takk til Elin og de som møtte, vi håper kurset satte i gang både gode følelser og prosesser som dere kan ta med til deres lokallagstyre. Del 2 av lokallagskolen er 24. november på Bø Hotell.

 

Årets lokallag!

Gjerpen og Solum Bondelag kåres til årets lokallag i Telemark for en aktiv innsats i 2019. Vi gratulerer!

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Storfe

Klimaendringer og selvforsyning

De første som vil merke konsekvensene av et klima i endring er bøndene. Selv om et varmere klima kan skape en lengre vekstsesong i Norge, vil utfordringene knyttet til endringer i klima overskygge eventuelle nye muligheter.

Si din mening!

Nå er tida for å komme med innspill til årets jordbruksoppgjør. I Telemark arrangerer bondelaget tre regionmøter som er starten på studiearbeidet som lokallaga gjør i forkant av jordbruksforhandlingene. Disse møtene er åpent for alle.

Kurs for samarbeidende regnskapskontor

Regnskapskontor med samarbeidsavtale med Bondelaget blir en gang i året invitert til skattekurs. Her blir de oppdatert på endringer som er viktig for landbrukskundene. I Telemark var 75 deltagere samlet på Straand Hotel i Vrådal 28. – 29. november.

Tillitsvalgte samlet i Vrådal

Telemark Bondelag holdt sitt ledermøte 22. – 23. november med lokale tillitsvalgte og gjester, i alt 43 hadde tatt turen til Straand Hotel i Vrådal.

Lær mer om grovfôr!

Utnyttelse av norske gras- og grovfôrressurser er et viktig satsingsområde. Grovfôret er i fokus og det har blitt gjort mye erfaringsbasert forskning de siste åra. Konklusjonene er blant annet at bondens økonomi kan styrkes gjennom mer og bedre grovfôr. Bli med på fagdag om grovfôr 2. oktober.

Våre samarbeidspartnere