Å bli årets lokallag i Norges Bondelag er stor heder til et lag som har utvist stor aktivitet over lengre tid. Telemark Bondelag gleder seg stort over at prisen i år går til Bamble og til Telemark! Bamble Bondelag har stor og forskjellig aktivitet. Laget er en landbrukspolitisk aktør, ikke minst i Bamble med sin gode kontakt mot ordfører og politikere i kommunen, men og som deltager når landbrukspolitiske spørsmål blir drøftet i Telemark Bondelag. Bamble Bondelag gjennomfører årlig en rekke aktiviteter, både for egne medlemmer, og for ”allmuen”. Eksempler på det siste er f. eks . slaktedag for Rønholt barnehage i Bamble, og nylig gjennomført kuslipp dag på Dahl, med flere hundre mennesker tilstede. Eksempel på aktiviteter for egne medlemmer er nylig avholdt dag hvor medlemmer av laget fikk anledning til å gå opp til avsluttende prøver for å kunne føre ulike typer maskiner. Dette skjedde etter kursserie i vinter. Det er heller ikke nødvendig å be Bamble Bondelag bidra med aktiviteter, de gjør det på eget initiativ, og de gjør det med lyst!

Telemark Bondelag er stolt av lokallaget i Bamble, og tildelingen viser at det er mulig for et lite lag i en industrikommune å markere seg skikkelig på landbruksområdet. Bamble Bondelag tar ansvar og de fortjener virkelig utmerkelsen!