Under årsmøtemiddagen i Telemark Bondelag fekk utsendingane frå Bamble kvar sin velfortente blom.

Aktivitetar Bamble Bondelag 2015