Følgende kurs er satt opp:

Fornying av autorisasjonsbeviset
Mandag 13. mars 2017
Påmeldingsfrist: 20. februar  
Pris: 1.900 kr (utgifter til bøker kommer i tillegg)

Første gangs autorisasjonskurs
Tirsdag 28. mars 2017
Påmeldingsfrist: 6. mars
Pris: 2.000 kr (utgifter til bøker kommer i tillegg)

Avsluttende eksamen/oppgave
Eksamen (1 time) blir gjennomført på slutten av kursdagen.

Sted: Nome videregående skole avdeling Søve, 3830 Ulefoss

Påmelding/Informasjon
Påmelding til Telemark Bondelag v/Bygdevis, helst på e-post: telemark@bondelaget.no, evt tlf. 91626113.

Les mer her i vår brosjyre.