Autorisasjonskurs - kjøp og bruk av plantevernmidler

Av Turid Stalsberg,
  • Tips en venn om denne siden

Våren 2018 holdes det kurs for de som skal fornye autorisasjonsbeviset sitt og for de som skal ta autorisasjonskurset for første gang. Det er Bygdevis som i samarbeid med Norsk landbruksrådgiving og Fylkesmannen i Telemark som arrangerer kursene.

Følgende kurs er satt opp:

Fornying av autorisasjonsbeviset
Mandag 5. mars eller onsdag 7. mars
Påmeldingsfrist: 18. februar  
Pris: 2.000 kr (grunnboka må kursdeltakerne kjøpe selv og kommer i tillegg)

Første gangs autorisasjonskurs
Tirsdag 20. mars
Påmeldingsfrist: 4. mars
Pris: 2.000 kr (grunnboka må kursdeltakerne kjøpe selv og kommer i tillegg)
Før kursdagen må deltakerne foreberde seg ved å ha lest pensum, minimum grunnboka.

Avsluttende eksamen/oppgave
Eksamen (1 time) blir gjennomført på slutten av kursdagen.

Sted: Nome videregående skole avdeling Søve, 3830 Ulefoss

Påmelding/Informasjon
Påmelding til Telemark Bondelag v/Bygdevis, helst på e-post: telemark@bondelaget.no, evt tlf. 91626113.

Les mer her i vår brosjyre.

Årets lokallag!

Gjerpen og Solum Bondelag kåres til årets lokallag i Telemark for en aktiv innsats i 2019. Vi gratulerer!

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Storfe

Klimaendringer og selvforsyning

De første som vil merke konsekvensene av et klima i endring er bøndene. Selv om et varmere klima kan skape en lengre vekstsesong i Norge, vil utfordringene knyttet til endringer i klima overskygge eventuelle nye muligheter.

Si din mening!

Nå er tida for å komme med innspill til årets jordbruksoppgjør. I Telemark arrangerer bondelaget tre regionmøter som er starten på studiearbeidet som lokallaga gjør i forkant av jordbruksforhandlingene. Disse møtene er åpent for alle.

Kurs for samarbeidende regnskapskontor

Regnskapskontor med samarbeidsavtale med Bondelaget blir en gang i året invitert til skattekurs. Her blir de oppdatert på endringer som er viktig for landbrukskundene. I Telemark var 75 deltagere samlet på Straand Hotel i Vrådal 28. – 29. november.

Tillitsvalgte samlet i Vrådal

Telemark Bondelag holdt sitt ledermøte 22. – 23. november med lokale tillitsvalgte og gjester, i alt 43 hadde tatt turen til Straand Hotel i Vrådal.

Lær mer om grovfôr!

Utnyttelse av norske gras- og grovfôrressurser er et viktig satsingsområde. Grovfôret er i fokus og det har blitt gjort mye erfaringsbasert forskning de siste åra. Konklusjonene er blant annet at bondens økonomi kan styrkes gjennom mer og bedre grovfôr. Bli med på fagdag om grovfôr 2. oktober.

Våre samarbeidspartnere