Følgende kurs er satt opp:

Fornying av autorisasjonsbeviset
Mandag 5. mars eller onsdag 7. mars
Påmeldingsfrist: 18. februar  
Pris: 2.000 kr (grunnboka må kursdeltakerne kjøpe selv og kommer i tillegg)

Første gangs autorisasjonskurs
Tirsdag 20. mars
Påmeldingsfrist: 4. mars
Pris: 2.000 kr (grunnboka må kursdeltakerne kjøpe selv og kommer i tillegg)
Før kursdagen må deltakerne foreberde seg ved å ha lest pensum, minimum grunnboka.

Avsluttende eksamen/oppgave
Eksamen (1 time) blir gjennomført på slutten av kursdagen.

Sted: Nome videregående skole avdeling Søve, 3830 Ulefoss

Påmelding/Informasjon
Påmelding til Telemark Bondelag v/Bygdevis, helst på e-post: telemark@bondelaget.no, evt tlf. 91626113.

Les mer her i vår brosjyre.