Autorisasjonen for kjøp og bruk av plantevernmidler er gyldig i 10 år. 2015 er et såkalt toppår med veldig mange som skal fornye autorisasjonen sin. Det medførte en "topp" i antall fornyelser denne våren.

En av årsakene til at Mattilsynet nå forlenger gyldigheten med et år er ytterligere forsinkelse på det nettbaserte kurset som skulle avhjelpe på situasjonen. En brukertest av kurset i slutten av mai avdekket feil som må rettes før kurset kan lanseres. Les mer om det nettbaserte autorisasjonskurset

Mattilsynet presiserer: Alle som har autorisasjonsbevis som utløper i 2015 vil med denne forskriften få forlenget sin autorisasjon frem til 1. januar 2016. Dette inkluderer de som tidligere har fått eget dispensasjonsvedtak om forlenget autorisasjon frem til 1. juli 2015.

Du kan lese mer om forlengelsen av gyldighet på Mattilsynets sider: