Årets lokallag!

Av Turid Stalsberg,
  • Tips en venn om denne siden

Gjerpen og Solum Bondelag kåres til årets lokallag i Telemark for en aktiv innsats i 2019. Vi gratulerer!


Bilde fra utdeling av prisen Årets lokallag i fjor, vi regner med at gjengen fra Gjerpen og Solum Bondelag er like glade for prisen i år også. f.v: Jon Magnus Hauen, Johan Martin Tovslid, Marte Amlie og Maria Martinsen.

Telemark Bondelag deler hvert år ut pris til årets lokallag. Fylkesstyret tildeler prisen til ett av de 20 lokallaga i fylket, ut fra et sett kriterier som blant annet omhandler følgende:

  • Høyt aktivitetsnivå. Dvs: Bredde – god tilslutning – samarbeid med andre – kursvirksomhet – deltakelse på arrangement – politisk kontakt.
  • God synlighet i lokalmiljøet / oppslag i media. Stands og utadrettede arrangement.
  • Oppfølging av medlemmer og godt organisert arbeid med verving.

Gjerpen og Solum Bondelag har hatt et svært aktivt arbeidsår i 2018-2019, med medlemsarrangement med ulike tema, som Tryggere sammen: brann, Tryggere sammen: førstehjelp, traktorkurs for damer og solceller. 14 bondepubber der den ene var en markering av 10 år med bondepub! I tillegg arrangerte de vinterfest og bondepub for damer med quiz.

Gjerpen og Solum Bondelag har også samarbeid med landbruksforvaltningen om hønsehirse og klimasmart gjødsling, samt politisk kontakt.

Videre arrangerer Gjerpen og Solum Bondelag Åpen gård i samarbeid med Gjerpen og Solum bygdekvinnelag, Gjerpen og Solum skogeierlag, 4H og Speideren. Dette er det største Åpen gård arrangementet i fylke med nær 2800 besøkende.

Gjerpen og Solum Bondelag er godt synlige på sosiale medier. På Facebook har de over 700 følgere og de bruker den muligheten både til informasjon til medlemmene og til omdømmebygging til allmenheten. Som eksempel kan nevnes «min bondehverdag». En kampanje de hadde i en måned på Facebook og Instagram der gårder fra Skien ble presentert.

Premien til årets lokallag er 5000 kroner fra Norges Bondelag.
Årets lokallag i fylket nomineres videre til Årets lokallag nasjonalt i Norges Bondelag.

Telemark Bondelag har fast delt ut prisen på årsmøtet i mars. I år ble årsmøtet utsatt til november på grunn av koronakrisen.
For å kunne nominere videre til Norges Bondelag i tide, er prisen kunngjort på e-post til lokallagslederne.
Offisiell overrekkelse av prisen vil finne sted ved passende anledning når unntakstilstanden er over.

Vi gratulerer Gjerpen og Solum Bondelag så mye med prisen Årets lokallag!

 

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Storfe

Klimaendringer og selvforsyning

De første som vil merke konsekvensene av et klima i endring er bøndene. Selv om et varmere klima kan skape en lengre vekstsesong i Norge, vil utfordringene knyttet til endringer i klima overskygge eventuelle nye muligheter.

Si din mening!

Nå er tida for å komme med innspill til årets jordbruksoppgjør. I Telemark arrangerer bondelaget tre regionmøter som er starten på studiearbeidet som lokallaga gjør i forkant av jordbruksforhandlingene. Disse møtene er åpent for alle.

Kurs for samarbeidende regnskapskontor

Regnskapskontor med samarbeidsavtale med Bondelaget blir en gang i året invitert til skattekurs. Her blir de oppdatert på endringer som er viktig for landbrukskundene. I Telemark var 75 deltagere samlet på Straand Hotel i Vrådal 28. – 29. november.

Tillitsvalgte samlet i Vrådal

Telemark Bondelag holdt sitt ledermøte 22. – 23. november med lokale tillitsvalgte og gjester, i alt 43 hadde tatt turen til Straand Hotel i Vrådal.

Lær mer om grovfôr!

Utnyttelse av norske gras- og grovfôrressurser er et viktig satsingsområde. Grovfôret er i fokus og det har blitt gjort mye erfaringsbasert forskning de siste åra. Konklusjonene er blant annet at bondens økonomi kan styrkes gjennom mer og bedre grovfôr. Bli med på fagdag om grovfôr 2. oktober.

Samlet listetoppene i Telemark og Vestfold

Onsdag 28. august møtte fylkespolitikere i Vestfold og Telemark til valgkamparrangement på Nortura sitt anlegg i Tønsberg. Programmet for dagen inneholdt omvisning fra nyslaktet gris til ferdig grillpølse, konkurranse der politikerne ble testet i grisens anatomi og til slutt landbrukspolitisk debatt med listetoppene.

Våre samarbeidspartnere