Bilde fra utdeling av prisen Årets lokallag i fjor, vi regner med at gjengen fra Gjerpen og Solum Bondelag er like glade for prisen i år også. f.v: Jon Magnus Hauen, Johan Martin Tovslid, Marte Amlie og Maria Martinsen.

Telemark Bondelag deler hvert år ut pris til årets lokallag. Fylkesstyret tildeler prisen til ett av de 20 lokallaga i fylket, ut fra et sett kriterier som blant annet omhandler følgende:

  • Høyt aktivitetsnivå. Dvs: Bredde – god tilslutning – samarbeid med andre – kursvirksomhet – deltakelse på arrangement – politisk kontakt.
  • God synlighet i lokalmiljøet / oppslag i media. Stands og utadrettede arrangement.
  • Oppfølging av medlemmer og godt organisert arbeid med verving.

Gjerpen og Solum Bondelag har hatt et svært aktivt arbeidsår i 2018-2019, med medlemsarrangement med ulike tema, som Tryggere sammen: brann, Tryggere sammen: førstehjelp, traktorkurs for damer og solceller. 14 bondepubber der den ene var en markering av 10 år med bondepub! I tillegg arrangerte de vinterfest og bondepub for damer med quiz.

Gjerpen og Solum Bondelag har også samarbeid med landbruksforvaltningen om hønsehirse og klimasmart gjødsling, samt politisk kontakt.

Videre arrangerer Gjerpen og Solum Bondelag Åpen gård i samarbeid med Gjerpen og Solum bygdekvinnelag, Gjerpen og Solum skogeierlag, 4H og Speideren. Dette er det største Åpen gård arrangementet i fylke med nær 2800 besøkende.

Gjerpen og Solum Bondelag er godt synlige på sosiale medier. På Facebook har de over 700 følgere og de bruker den muligheten både til informasjon til medlemmene og til omdømmebygging til allmenheten. Som eksempel kan nevnes «min bondehverdag». En kampanje de hadde i en måned på Facebook og Instagram der gårder fra Skien ble presentert.

Premien til årets lokallag er 5000 kroner fra Norges Bondelag.
Årets lokallag i fylket nomineres videre til Årets lokallag nasjonalt i Norges Bondelag.

Telemark Bondelag har fast delt ut prisen på årsmøtet i mars. I år ble årsmøtet utsatt til november på grunn av koronakrisen.
For å kunne nominere videre til Norges Bondelag i tide, er prisen kunngjort på e-post til lokallagslederne.
Offisiell overrekkelse av prisen vil finne sted ved passende anledning når unntakstilstanden er over.

Vi gratulerer Gjerpen og Solum Bondelag så mye med prisen Årets lokallag!