Overskriften for møtet var «Det er maten vår det handler om», med tema vår framtidig matproduksjon, og opprettholdelse av den med et mindre klimaavtrykk.

Først ut var Hege Sundet (NLR Østafjells). Overskriften for hennes innlegg var «Jordhelse, jordkarbon og målrettet beiting». – God jordhelse gir samlet en bedre avling, sa hun og viste flere eksempler, blant annet vil jord med et varig plantedekke og minst mulig forstyrrelser, holde langt bedre på vannet (og da næringsstoffer) og være lite utsatt for erosjon. Dette er også faktorer som gjør at karbonbindingen i jorda er større, noe vi ønsker sa Hege. Hun fremhevet også husdyras rolle for å fremme god jordhelse. -beiting er bra, sa hun og fortalte om fordelene med målrettet beiting; balansert fôr, lange røtter og mindre parasitter. Hege har skrevet en rykende fersk artikkel om temaet, som er publisert i siste nummer av Buskap.

God agronomi og klimatiltak går ofte ut på det samme, neste innleder, Hanne Eliassen (NLR  Østafjells),  fortalte om Landbrukets klimaplan. – Klimatiltak er i bunn og grunn gode agronomiske tiltak og optimalisering av drifta generelt, sa hun. Ved å bruke målet om å redusere klimautslipp i landbruket, kan man få gode tilleggseffekter av de tiltaka som bonden gjør.  Hanne fortalte om klimakalkulatoren. – den viser potensiale for forbedring, sa hun og presiserte at bonden bør sammenligne med seg selv fra år til år, framfor å se på landssnittet. Hanne oppfordret i tillegg bøndene å be om klimarådgivning. – dette kan du få gratis sa hun og viste til tilskuddet gjennom RMP. Etter møtets slutt var det flere som hadde skrevet seg på lista som var lagt ut utenfor møtelokalet.

Etter godt faglig påfyll var det klart for litt sagmugg. Anders Nordstad, er en kjent figur i sosiale medier, der han deler sine betraktninger om norsk landbruk og matproduksjon. – Jeg slenger ut påstander, og mange blir provosert, sa han og fortalte om sitt store engasjement for norsk matproduksjon og økt sjølforsyning.  Hans største kjepphest er hvordan matprisene dannes. – det er vår betalingsvilje som danner grunnlag for prisene i matbutikken, sa han, i motsetning til den gjengse oppfatning at prisen dannes fra bonden og videre ut i verdikjeden. – prisen bonden får betyr lite for sluttsummen, matkjedene vil ta den prisen de tror forbrukeren er villig til å betale.

Kvelden ble avrundet med solid fagkunnskap fra Yngve Rekdal (Nibio). Tittelen på hans innlegg var «Utmarksbeite – ressursgrunnlag, trusler og dilemma». Han startet med å fortelle om de store og viktige ressursene utmarka er for beiting og det enorme potensiale for produksjon av mat. – da er det synd at vi ikke benytter oss av de ressursene sa han og viste til at Telemark har den laveste ressursutnyttelsen av utmarka i landet. 16 % av beiteressursene i utmarka i Telemark blir benytta. Yngve mener at større buskap og mer samarbeid om utmarka er nøkkelen framover. Han tok også opp truslene til beitebruk i utmarka, da spesielt hyttebygging. – vi må få oppmerksomhet på at jordvern også gjelder i utmarka, sa han.

Tusen takk til Vest-Telemarkrådet med Torunn Raftevold Rue i spissen, for et godt møte! Her avbildet sammen med fylkesleder i Telemark Bondelag, Trude Flatland.