Gjennomgangen vil først og fremst fokusere på avtalens innhold, men det vil også bli orientert om selve prosessen. Orienteringen vil bli holdt av generalsekretær i Norges Bondelag, Sigrid Hjørnegård.

Onsdag 24. mai kl. 19:00 på Teams.

Påkoblingslenke er sendt medlemmene per mail. Ta kontakt hvis du ikke har mottatt mail.

Program:

  • 19.00: Velkommen ved fylkesleder Trude Flatland
  • Sigrid Hjørnegård forteller om årets jordbruksforhandlinger
  • Spørsmål, kommentarer og innspill til Sigrid Hjørnegård
  • 21.00: møteslutt

Vi håper mange av dere setter av tida denne kvelden. 

Vel møtt!