Avtalepartene i jordbruksoppgjøret (Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og staten) signerte jordbruksavtale den 16. mai. Avtalen kom på plass etter et forutgående arbeid som har vært langt og intenst, - ikke minst i vår egen organisasjon.

Felles informasjonsmøte
Mye av innholdet i avtalen er gjort kjent gjennom nettsaker og media. Vi håper og tror likevel at det er en del av dere som ønsker mer informasjon om både avtalens innhold, samt prosessen fram mot inngåelse av årets jordbruksavtale. Fylkesstyrene i Telemark Bondelag og Vestfold Bondelag inviterer medlemmene i de to fylkeslagene til felles informasjonsmøte om årets jordbruksavtale.

Tid: onsdag 29.05. kl. 19:00. Hovedinnleder på møtet vil være leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming. Gimming er den som har vært tettest på gjennom hele forhandlingsløpet, og er med det i en posisjon til å kunne svare på de aller fleste spørsmål.

Delta fysisk eller på Teams!
Møtet holdes på Gjennestad vgs. (Gjennestadtunet 10, Stokke), medlemmer i begge fylkeslag er velkomne til å møte på Gjennestad. Alternativt kan du delta i møtet via Teams. Det vil bli rigget teknisk i møterommet på en måte som gjør at det ikke vil være til noe hinder for å delta aktivt på Teams med både spørsmål og kommentarer. Om man velger å delta på Gjennestad eller på Teams, - alle er selvsagt likeverdige møtedeltakere😊!

Ønsker du å delta på Teams må du melde deg på innen kl. 12:00 onsdag den 29.05 ved å sende e-post til telemark@bondelaget.no. Etter at påmelding er mottatt hos oss vil du få tilsendt lenke for pålogging på Teams.

Vel møtt 😊!