Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag er blitt enige med staten om en jordbruksavtale for 2021.

Leder i Telemark Bondelag, Aslak Snarteland er glad for at det er landet en avtale som bidrar til forutsigbare rammer for bonden, og som bidrar til å opprettholde norsk matproduksjon. -Koronapandemien har til fulle vist behovet for en robust norsk matvareproduksjon av de produkter som produseres i Norge, sier Snarteland.

Foran årets jordbruksoppgjør foreligger ikke et ordinært grunnlagsmateriale med kostnads- og inntektsutvikling for jordbruket. Det er stor usikkerhet rundt økonomiske faktorer som valuta, renter, og prisutvikling, lønnsforhandlinger for andre sektorer er ikke gjennomført og det er ikke utviklet et budsjettanslag for 2020. Koronarestriksjoner påvirket også de praktiske mulighetene for gjennomføring av ordinære forhandlinger.

Det var viktig å få forhandlinger denne våren. Bonden skal produsere mat også i de usikre tidene vi har nå. Disse forhandlingene gir bonden noen avklaringer, som nye priser fra 1.juli og hva vi får av tilskudd i 2021, sier Aslak Snarteland

Norske ressurser
De forenklede forhandlingene har omfattet færre tema enn normalt, og det har ikke vært diskutert ny politikk eller nye virkemidler i dette oppgjøret. I avtalen er det satt nye målpriser og fordelt en budsjettramme på 350 mill.kr. Disse midlene er fordelt slik at de treffer bredt både i produksjon, størrelse og geografi.

- Det har vært forhandlet på et fåtall av temaer, og det har ikke vært forhandlet på nye politikk områder, sier leder i Telemark Bondelag. Aslak Snarteland er glad for at årets budsjettramme på kr. 350 millioner er fordelt slik at den treffer bredt på produksjon, størrelse og geografi. – Det er bra Telemarkslandbruket, sier Snarteland.

Større avklaringer i 2021
I sluttprotokollen blir det understreket at partene ved ordinære forhandlinger i 2021 skal vurdere inntekts- og kostnadsutviklingen for inneværende år og framover, også sett i forhold til Stortingets inntektsmål.

En inntektsutvikling for bonden som tetter gapet til andre grupper er svært viktig, - presiserer Snarteland.  – Lønnsomheten i jordbruket er for dårlig, og jordbruksforhandlingene for 2021 må derfor bære et klart preg av å redusere inntektsgapet, understreker leder i Telemark Bondelag.