Gjerpen og Solum Bondelag er en interesseorganisasjon for bønder, grunneiere og de med hjerte for landbruk og matproduksjon, og har 291 medlemmer per november 2020. Vi er en del av Norges Bondelag som gjennom sine 500 lokallag og 18 fylkeslag arbeider for bøndene sine økonomiske, sosiale, kulturelle interesser gjennom å bedre vilkår for landbruket og synliggjøre hvilken betydning landbruket har i det norske samfunnet. På agendaen står trygg kvalitetsmat, selvforsyning, arbeidsplasser, bosetting i bygdene, dyrevelferd, miljø for å nevne noe.

 

Gjerpen og Solum Bondelag ønsker å være samlende for kommunens gårdbrukere og være næringspolitisk aktiv lokalt hvor viktige nasjonale saker følges opp (jordvern, næringsutvikling, aksjoner osv). I tillegg tilbyr vi en faglig og sosial møteplass for medlemmene samt ulike aktiviteter:


• Kursing og faglig/praktisk påfyll for medlemmene som f.eks studieringer, slaktekurs, kurs i varmearbeider, samlinger med fokus på beredskap, brann og ulykker m.m.


• Sosiale tilstelninger for samhold og erfaringsutveksling (Bondepub, fellesturer, Sommer-/Vinterfest osv)


• På sensommeren avholdes vårt største arrangement "Åpen Gård" som har hatt mellom 1500-2000 besøkende de siste årene. Hensikten er å spre kunnskap på en arena hvor publikum kan se og oppleve norsk matproduksjon på nært hold, lære mer om dyra på gården og ta del i ulike aktiviteter


• Bistår våre medlemmer der vi kan (støtteordninger, frister, drift og daglige utfordringer, eiendomspolitisk, eierskifte osv.

 

Skien kommune er Telemarks største landbrukskommune. Landbruket utgjør en stor del av verdiskapningen tilsvarende 56,6 mill.av bruttoproduktet i Skien i 2015-tall.
Størst bidrag står korn og potetproduksjon for med 15,7 mill. Deretter følger melkeproduksjon med 13,7 mill og ammekuproduksjon med 11,2 mill. I Skien er 119 personer sysselsatt i primærjordbruket.

 

Vi framsnakker det lokale landbruket og dets aktører. Et medlemskap gir også tilgang på gode medlemsfordeler fremforhandlet på veiene av Bondelagets 62.000 medlemmer på landbasis.