Gjerpen og Solum Bondelag gratulerer begge våre bygdekvinnelag med respektive 60 år! Bildet viser markeringen fra Solum Bygdekvinnelag hvor de fylte kirkestua på Solum under kombinert høsttakkefest og 60 års jubileum. Gjerpen bygdekvinnelag har i skrivende stund, enda ikke hatt sitt jubileum, men vi benytter sjansen å gratulerer så mye med jubileet likevel! Samtidig oppfordrer vi alle som er interessert til å ta del i bygdekvinnelagets arbeid. GS Bondelag har mye å takke bygdekvinnelaga sine for og vi håper vi kan fortsette samme gode samarbeidet de neste 60 årene også!