Vi ønsker oss tips om aktiviteter, så ta kontakt dersom du har gode forslag til hva vi burde gjøre!

Spørsmål om aktivitetene? Ta en telefon til en av oss eller send en mail.

 

MånedAktiviteter
Januar

Bondepub på Lundetangen første onsdag i måneden

Studieringer

TryggereSammen smitte 23.januar

Februar

Bondepub på Lundetangen første onsdag i måneden

Vinterfest på Århus 1.februar

Studieringer

Mars

Bondepub på Lundetangen første onsdag i måneden

TryggereSammen HMS - Medmennesket 12.mars Solum Kirkestue

April

Bondepub på Lundetangen første onsdag i måneden

Barnehagebesøk

Våronn

Mai

Bondepub på Lundetangen første onsdag i måneden

Politikerlunsj

Jordbruksforhandlinger

Juni

Bondepub på Lundetangen første onsdag i måneden

Juli

Bondepub på Lundetangen første onsdag i måneden

August

Bondepub på Lundetangen første onsdag i måneden

Åpen Gård

SeptemberBondepub på Lundetangen første onsdag i måneden
Oktober

Bondepub på Lundetangen første onsdag i måneden

Årsmøte

November

Bondepub på Lundetangen første onsdag i måneden

DesemberBondepub på Lundetangen første onsdag i måneden