Han har vært bonde siden 1987, og driver nå familiegården i Fyresdal. Der har han Norges største besetning av telemarkskyr.

Hva er det mest positive med jordbruket i Telemark?

- Vi har klart å bremse den negative utviklingen vi hadde i flere år. De siste årene har det vært stor etterspørsel etter investeringsmidler i jordbruket. Vi bruker de stedegne ressursene, enten det drives jordbruk på Jomfruland i Kragerø på havnivå eller på Møsstrond, 930 m.o.h., i Vinje.

Hva er den største utfordringen i næringen?

- Å få folk til å forstå at vi driver med biologiske prosesser, at vi er avhengige av fotosyntesen for å produsere mat. Alt vi driver med går inn i et kretsløp og ressursene er fornybare. Dette er det viktig at folk forstår når de snakker om jordbrukets klimaavtrykk.

Har du et godt råd til politikerne i fylket?

- Ja, det må være at de satser på landbruket, og at de behandler oss på samme måte som annet næringsliv. Vi er viktige for både bosetting og matsikkerhet, og det dreier seg om å sikre at vi kan ta hele landet i bruk og utnytte de ressursene vi har.