Leder                                                      Hanne Guåker

Nestleder                                               Lars Hulleberg

Kasserer                                                 Syver Duenger

Studieleder og skolekontakt               Thor Jørgen Stai

Styremedlem og HMS-ansvarlig        Jens Peder Hoel Slotnæs

Sekretær                                                Kirsten Bjerkestrand Tschudi

 

Varamedlemmer til styret

1. Knut Braastad

2. Harald Finden

3.  Morten Mangseth

 

Føg oss gjerne på facebook!