Årsmelding Sparbu Bondelag

  • Tips en venn om denne siden

Styret har hatt tre ordinære styresmøter og har behandlet 13 saker.

Styret: Jon Inge Bragstad - Leder
Lise Håvan - Nestleder
Tor Martin Eek - Studieleder
Gunn Odlaug Skei - Kasserer
Siri Alette Aurstad - Sekretær
Per Odd Rygg - Styresmedlem

Styret hadde før arbeidsåret satt seg som mål å arbeide med flere ekte bondelagssaker, og ha mindre fokus på dugnadsarbeid og sosialt samvær. Viktige saker har vært:

- fokus på avfallshåndtering
- arbeid med tilrettelegging av kortnebbgåsjakt
- arbeid opp mot problemstilling elg-rundball
- kontakt med Gjensidige
- kontakt med vegvesenet i fht kjøremønster på ny E6.
- Vært delaktig i planlegging av økoseminar på Bjerkem, og sponset deltakende medlemmer på del 1 av seminaret.

I tillegg har selvsagt jordbruksforhandlingene vært viktige i bondelagets arbeid, og styret har vært representert på fylkesårsmøtet.

Styret fikk ikke sendt ut årsplan i år, og dette beklager vi.

Styret takker for året som har gått, og ønsker vel møtt til årsmøte.

Endre Skjervø (Frp) og Vidar Meldal

Enighet om landbruk i Steinkjer

Lokalpolitikerne i Steinkjer vil bidra til å utvikle landbruket videre. Det kom tydelig fram under valgmøtet som samstyret for bondelagene holdt tirsdag.

Sparbu Bondelag

Sparbu bondelag inviterer til åpent medlemsmøte foran jordbruksforhandlingene med bondepub og markedring av 90-årsjubileum på Heistad Grendehus 4. februar 2011 kl. 19.30. Velkommen!

Levering av skrapmetall

Styret har undersøkt mulighetene for å få en felles ordning med henting av skrapmetall, hvor den som leverer metallet får betaling pr. kilo.

Gjerde mot elgen

Gjerde mot elgen

De senere årene har elg gjort stor skade på rundball enkelte steder i Steinkjer kommune. En høy elgstamme der elgen er tilvent rundball har gjort at enkelte har fått skade på fôr til en verdi for flere titusener kroner. Nå gjerdes rundballene inn.

Våre samarbeidspartnere