Invitasjon/innkalling til årsmøte i Sør-Trøndelag Bondelag 2019 laster du ned her.

 

Saksliste og sakspapirer for ekstraordinært årsmøte i Sør-Trøndelag Bondelag 2019 laster du ned her.

Sakspapirer for konstituerende  årsmøte i STrøndelag Bondelag 2019 laster du ned her.

Valgnemdas innstilling til konstituerende årsmøte Trøndelag Bondelag laster du ned her.