Her er den aller første årsmeldinga for Trøndelag Bondelag. Den er for det første arbeidsåret etter at det ble sammenslått til Trøndelag Bondelag 3. desember i 2019:

Årsmelding Trøndelag Bondelag 2020

Årsmelding Trøndelag Bondelag 2023