Åpen pelsdyrgård

Av Jon Gisle Vikan,
  • Tips en venn om denne siden

I helga var det åpen pelsdyrgård på 78 pelsdyrgårder i hele landet, hvorav 18 i Trøndelag. På pelsdyrgården til Bjørnar Berg på Byneset var det godt oppmøte av store og små publikum som fikk omvisning av hele familien Berg.

 

Bjørnar Berg driver med sølvrev og har ca. 550 avlstisper som årlig får mellom 3 og fire hvalper. Dyrene var rolige og friske uten tegn til stess eller mistrivsel. - Mye har skjedd i husdyravlen i de iste 10 - 20 årene - sa Bjørnar - dyrene er blitt mye roligere og tilpasset et liv i bur -

.

Bjørnar  driver pelsdyroppdrett som eneyrke og leier i tillegg hjelp i enkelte perioder av året, som under hvalping og pelsing. Han samarbeider med en annen oppdretter i nabolaget om pelsingen. Årlig sender han over 2000 skinn av god kvalitet til pelsdyrauksjonen i Finland.

- Norges Pelsdyravlslag fortjener honnør på den måten de har åpnet næringen for publikum - sier org sjef Jon Gisle Vikan i Bondelaget - De har fått vist fram ei næring som driver et godt og forsvarlig husdyrhold. Dette er en fin måte å imøtegå den kritikken pelsdyrnæringa har vært utsatt for i media -

Rosmo

Et krav for økt matproduksjon og klimavennlig landbruk

- Skal vi makte å produsere mer mat fra det lille av matjord vi har, må bonden finne det økonomisk interessant å bruke arbeidsdagen sin i fjøset og på jordet - sier fylkesleder Lars Morten Rosmo i en kommentar til kravet fra Norges Bondelag i årets jordbruksforhandlinger.

Gårdsbesøk kurs nye og unge bønder i Sør-Trøndelag 2014

Ja, Norge trenger bonden - og her strømmer det folk til Odelscampen!

På kurset for nye og unge bønder i slutten av januar deltok 54 nye bønder, og jammen går det mot samme deltagertall på Odelscampen i Trondheim 25.-26. april! Dette tegner godt for rekrutteringen til landbruket, og når vårt eget styremedlem Eli Birgitte Singstad slår til med å føde tvillinger er vi ved godt mot.

Ku

Varierende inntektsutvikling

Grunnlagstallene foran jordbruksforhandlingene 2014 ble i går klare fra Budsjettnemnda for jordbruket. -Tallene viser en brukbar inntektsutvikling for melkebruk og bruk med sau - sier fylkesleder Lars Morten Rosmo - men for egg, svin og korn er tallene mye dårligere og viser en klar inntektsnedgang. Dette skyldes i hovedsak lave priser grunnet ubalanse i markedet samt sviktende kornavlinger -

Nortura Malvik

170 bondevenner på Nortura Malvik

I dag ble 170 bondevenner utnevnt på Nortura sitt anlegg i Malvik - Dere gjør en viktig jobb i verdikjede mat - sa fylkesleder Lars Morten Rosmo til de nye bondevennene - og samtidig er det viktig i disse tider foran jordbruksforhandlingene å markere skjebnefellesskapet mellom bønder og industriarbeidere -

Lars Morten Rosmo og bondevenn Anniken Wullum

Let`s talk about soil - unge bypolitikere møtte bonden!

God kunnskap om matproduksjon er viktig for framtida. Derfor spanderte Sør-Trøndelag bondelag frokost med nogo attåt på ungdommenens bystyre i Trondheim i dag. Dette var starten på årets kampanjedag foran jordbruksforhandlingene.

Arnt Tilset

Innstilling på ny leder i Norges Bondelag er klar.

Arnt Tilset fra Oppdal er innstilt som ny leder i Norges Bondelag. Det forventes mye av den nye lederen i Norges Bondelag. Det er underdekning på storfekjøttmarkedet, og med en kandidat som har gode kunnskaper om denne næringa, er et godt valg, sier organisasjonssjef i Sør-Trøndelag Bondelag Jon Gisle Vikan.

Anne svarer i alle kanaler

Hjelp! Det ringer både i mobilen og på pcn!!

Bondelaget innfører nytt telefonsystem i hele landet. I forrige uke kom turen til oss i Sør-Trøndelag. 73842490 til fylkeskontoret fungerer fortsatt, men vil du nå oss direkte må du ringe mobilnumrene.

Deler av årsmøtet i Sør-Trøndelag Bondelag 2014

Trøndersk mat på ditt bord?

Det var et avventende og rolig årsmøte i Sør-Trøndelag Bondelag som vedtok uttalelsen Trøndersk mat på ditt bord? Økonomi, kunnskap og ressursutnyttelse er stikkord for matproduksjon og økt matproduksjon i fylket. Fylkesleder Lars Morten Rosmo trakk ulike situasjoner ute i den store verden inn som sammenhenger i matproduksjon og matberedskap i sin tale. Og ikke minst spenningen rundt årets jordbruksavtale.

Foto: DuPont

Kornproduksjon og driftsledelse - nytt fagskoletilbud i Trøndelag

Skjetlein Grønt Kompetansesenter i samarbeid med Chr Thams Fagskole tilbyr fra høsten 2014 et nytt fagskolekurs i "Kornproduksjon og driftsledelse". Kurset gjennomføres med samlinger over to år, og tilsvarer ett års fulltidsstudium. Søknadsfrist for kurset er 15. april.

Bondelaget og Arbeiderpartiet

Samråd mellom bondelagene og Arbeiderpartiet i Midt-Norge

Torsdag 27. februar samles bondelagene i Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag til felles samrådingsmøte med Arbeiderpartiet. Da møtes tillitsvalgte fra alle fylkene for å diskutere erfaringer, utfordringer og muligheter for samarbeid.

Torbjørn Vold, Tora Voll Dombu og Anders Eggen med klart budskap til statssekretæren; Her dyrkes mat

Aksjon mot godsterminal på dyrkajord

Aksjonister fra Bondelaget og Bygdeungdomslaget møtte statssekretær John-Ragnar Aarset (H) fra Samferdselsdepartementet da han besiktiget området som er lansert for godsterminal på Søberg. Regjeringen har som mål å ta en beslutning om godsterminal før påske.

Heidi Carlson Krf Sør-Trøndelag

Økt satsing på landbruk og matproduksjon

Årsmøtet Krf i Sør- og Nord-Trøndelag har vedtatt en uttalelse om landbruk og utfordrer regjeringspartiene sammen med samarbeidspartiene V og KrF til å legge fram tiltak som sikrer fortsatt gode og stabile rammevilkår for landbruksnæringen. Dette er en uttalelse fylkesleder i Sør-Trøndelag Bondelag, Lars Morten Rosmo, er veldig fornøyd med.

Dette skjer i Sør-Trøndelag Bondelag

Onsdag
11
desember

Årsmøte i Orkdal Bondelag 2019

Hoston Forsamlingshus

Våre samarbeidspartnere