- Det vert eit krevande arbeidsår der det må arbeidast godt for å byggje kunnskap hos dei som bestemmer rammevilkåra, samstundes som vi skal bygge eit godt omdøme om ei framtidsretta næring som produserer det viktigaste for oss alle; maten på vårt bord, seier fylkesleiar Per Hilleren.

Her kan du lese heile planen.