Sogn og Fjordane Bondelag

  • Tips en venn om denne siden

Sogn og Fjordane Bondelag er Norges Bondelag sitt fylkeslag i Sogn og Fjordane. Fylkeslaget vert leia av eit styre med 5 medlemer. Fylkeslaget har eit eige avdelingskontor med tre tilsette lokalisert til Førde. Til tider vil det vere prosjektstillingar lokalisert til same kontoret. Til saman har fylkeslaget 46 lokallag med kring 3700 medlemer. Fylkesbondelaget arbeider aktivt for å fremje bøndene sine interesser i fylket overfor sentrale og lokale styresmakter, andre organisasjonar og interessegrupper samt gje korrekt og god informasjon til folk flest om kva som rører seg i næringa.

Fylkeskontoret

    

 Desse arbeider ved kontoret:

Organisasjonssjef:  Merete Støfring

Telefon:  959 47 437

 

E-post: 

merete.stofring@bondelaget.no 

 

      

 

Rådgjevar: Birgitte Sunde Bjaanes

Telefon: 415 65 758

 

E-post:

Birgitte.Bjaanes@bondelaget.no

 

 

 

 

Fyrstekonsulent: Marita Skeie

Telefon: 936 53 233

 

E-post:

marita.skeie@bondelaget.no

 

 

 

Våre samarbeidspartnere