Yngve Fardal tek over leiarvervet i Høyanger Bondelag

Publisert 11.11.2019
  • Tips en venn om denne siden

- Mi rolle som leiar var meint å vere eit kort mellomspel seier avtroppande leiar i Høyanger Bondelag Inge Brekke. Han er svært glad for at Yngve Fardal no tek over som leiar.

Med ulv på nordsida av Sognefjorden Høyanger, Fjaler og Hyllestad for andre vinteren på rad, er det ikkje tvil om at det vert høgrøysta hovudristing over manglande fellingsløyve.  Det er ein uhaldbar situasjon, at det skal vere ein bufast ulv i beiteprioritert område seier avtroppande lokallagsleiar Inge Brekke.  Ein ulv som DNA analyser syner ikkje er genetisk viktig og den befinn seg så langt vekke frå ulvesona som den kan kome utan å legge til havs.   

I førekant av årsmøtet hadde lokallaget kalla inn ulike involverte partar til eit drøftingsmøte om kva som må gjerast for å kunne få lagt til rette for at ulven kan verte felt komande vinter.  Den nyvalde leiaren vil saman med resten av styret arbeide vidare med fokus på saka.  Ei anna sak som opptok medlemene var nedskaleringa av mjølkeproduksjonen 

Aktivitet det komande året

Lokallaget ynskjer å invitere skular og barnehagar på gardsbesøk.  Dei vil arrangere bondepub for medlemene og planlegge utflukt til gardsbruk som har ei relevant drift å sjå på.  Studietur for å sjå på nedfellingsutstyr for husdyrgjødesel vart nemt som aktuelt.  Elles vart det poengtert som viktig å delta i leiarmøtet og fylkesårsmøtet.

 

Engasjerte deltakarar på årsmøtet i Høyanger Bondelag

Styret i Høyanger Bondelag f.v. Arnt Inge Bosdal, Jan Helge Hjelmeland, Einar Meek Ljotebø, Yngve Fardal og Inge Brekke.  Lukke til med nytt arbeodsår.

 

 

 

 

- Eg ser lyst på beitesesongen

- Eg ser lyst på beitesesongen

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt reglar som gjer det mogeleg å bruke ulike typar salt til beitedyra i Nordfjella.

Her underviser Gert Runar elevane

Her underviser Gert Runar elevane

Gert Rune Rørvik underviser på Mo og Øyrane vidaregåande skule, avdeling Mo. For tida har han nettundervisning for elevane grunna koronaviruset. Heimekontoret deler han med borna sine.

- Me har sett i gang tiltak

Aukar beredskapen

Koronaviruset gjer at landbrukstenester Sogn SA har auka beredskapen.

- Me jobbar for å finne løysingar

- Me jobbar for å finne løysingar

For å bremse spreiinga av koromaviruset, har fleire land innført restriksjonar på reiser. Dette kan ha stor innverknad på produksjonen i landbruket, som har mange arbeidstakarar frå utlandet.

Nettundervisning

- Det er ein spesiell situasjon

Sigbjørn Norddal er elev på Mo og Øyrane vidaregåande skule, avdeling Mo. For tida har elevane nettundervisning grunna koronaviruset.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

- Vi ynskjer å hjelpe

- Vi bryr oss om kvarandre

Korona-viruset endrar kvardagen til folk. No ynskjer Gloppen Bondelag å strekke ut ei ekstra hand til medlemmene sine.

Våre samarbeidspartnere