Årsmøtet i Bryggja Bondelag er samde med leiaren i at det vil vere naturleg å undersøkje om samanslåing med Kjølsdalen Bondelag kan vere mogleg å få til.   Årsmøtet valde følgjande personar til å sitje i styret i Bryggja Bondelag : Leiar Bjørg Roset som har med seg styremedlemene Marit Nore , Olav  Gjesdal, Alfhild Fagerli og Odd Rundshaug.  Det vert desse som får oppdraget med å få til ei samanslåing med Kjølsdalen Bondelag.

 

Styret i Bryggja Bondelag f.v.: Olav Gjesdal, Bjørg Marie Roset, Odd Runshaug, Marit Nore og Alvhild Fagerli.