Vil halde fram som eige lag

Publisert 05.11.2019
  • Tips en venn om denne siden

- Eg trur vi klarar å engasjere fleire ved å vere eit lokallag som er nærme bonden, i bygda der han bur seier leiar i Oppstryn Bondelag Mathilde Dolen Nesje

- Ja, eg ser at i dialogen med kommunen kunne det vore enkelt å ha vore eitt lag i kommunen, men eg meiner vi løyser dette godt gjennom eit felles samstyre, held Dolen Nesje fram.   - Ja, vi kan heilt sikkert verte betre i å samhandle i ein travel kvardag, så det skal eg prøve å ha fokus på no som eg også er vald til leiar i Samstyret.  

Ved at vi i lokallagsstyra sit så nærme bonden klarar vi lettar å snappe opp utfordringar,  og vi får også lettare innspel.   Stryn kommune er ein vidstrakt kommune med ulike produksjonar.  Vi treng eit stort engasjement frå mange, avsluttar Mathilde Dolen Nesje.

På årsmøtet i Oppstryn Bondelag sist veke fekk også nedskalering av mjølkeproduksjonen, økonomien og organisasjonsprosessen på fylkesnivå stor merksemd.

Det møtte 16 medlemer på årsmøtet i Oppstryn Bondelag.  Leiar Dolen Nesje trur ikkje så mange hadde møtte om alle dei 6 lokallaga i Stryn vart eitt lag. 

- Eg ser lyst på beitesesongen

- Eg ser lyst på beitesesongen

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt reglar som gjer det mogeleg å bruke ulike typar salt til beitedyra i Nordfjella.

Her underviser Gert Runar elevane

Her underviser Gert Runar elevane

Gert Rune Rørvik underviser på Mo og Øyrane vidaregåande skule, avdeling Mo. For tida har han nettundervisning for elevane grunna koronaviruset. Heimekontoret deler han med borna sine.

- Me har sett i gang tiltak

Aukar beredskapen

Koronaviruset gjer at landbrukstenester Sogn SA har auka beredskapen.

- Me jobbar for å finne løysingar

- Me jobbar for å finne løysingar

For å bremse spreiinga av koromaviruset, har fleire land innført restriksjonar på reiser. Dette kan ha stor innverknad på produksjonen i landbruket, som har mange arbeidstakarar frå utlandet.

Nettundervisning

- Det er ein spesiell situasjon

Sigbjørn Norddal er elev på Mo og Øyrane vidaregåande skule, avdeling Mo. For tida har elevane nettundervisning grunna koronaviruset.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Våre samarbeidspartnere