- Dette kurset høver for dei som ynskjer tilleggsnæring på garden. 

Det fortel Kolbjørn Taklo, Senior -rådgjevar HMS i Norsk Landbruksrådgiving.

Inn på tunet er tilrettelagt og kvalitetssikra velferdstjenester på gardsbruk. Aktiviteten i tilboda er knytt opp til garden, livet og arbeidet der. 

- Brukarane av Inn på tunet kan vera barn- og unge, folk med rusproblem, eldre og flyktningar. 

No håpar Taklo at flest mogeleg melder seg på kurset og at fleire vert godkjente Inn på tunet gardar. 

 

Innhald på kurset:

  • Opplæring og innføring i Matmerk-KSL sitt kvalitetssystem for Inn på tunet.
  • Systematisk gjennomgang av standard 11, IPT, og forslag til avtaler
  • Grunnleggande opplæring i systematisk HMS-arbeid. (std 1 og 2 KSL)
  • Konkret jobbing med mål, innhald, risikovurderingar og beredskap i eige tilbod.
  • Sikre for tilbydar, brukar og kjøpar at kvalitet og tryggleik på garden er ivaretatt på best mogleg måte i tilbodet.

 

Mål:

  • Få god kjennskap til alle delane i kvalitetssystemet for Inn på tunet, og samanhengen mellom desse.
  • Kunne byggje opp og bruke kvalitetssystemet som dokumentasjons- og arbeidsverktøy.
  • Kunne gjennomføre eigenrevisjon, avdekke avvik, risikovurdere og utarbeide tiltaksplan på bakgrunn av IPT krav frå KSL.
  • Få god forståing av etiske og moralske utfordringar ved eige tilbod.
  • Vere klar til revisjon og søknad om godkjenning IPT/KSL etter kurset.

 

Påmeldingsfrist 5.september. 

Kurset går over fire dagar (Frå klokka 17.00- 20.00) og vil vera i Førde den 15. og 29. september, og 13. og 27.oktober. Mellom kurskveldane får dei påmelde "heimelekse", med konkret jobbing med eige tilbod. Kurslæraren vil vera tilgjengeleg for rettleiing og spørsmål heile kursperioden. 

Om dette freistar, kan ein melde seg på til Kolbjørn Taklo (91 39 65 60 / kolbjorn.taklo@nlr.no). Ein kan også melde seg på her.  

Kurset kostar 4000 kroner, og 3100 for medlemmer i NLR -HMS.