Vi må utfordre oss sjølve til bli betre agronomar

Publisert 06.03.2020
 • Tips en venn om denne siden

- Har vi dei verkemidlane vi treng for å bli betre til å dyrke grovfor som grunnlag for høgare norsk del i fòret vårt? utfordra styremedlem i Norges Bondelag i si innleiing til fylkesårsmøtet i Sogn og Fjordane Bondelag i dag.

Med utgangspunkt i FN sine 17 bærekraftsmål utfordra Usland utsendingane med fleire spørsmål knytt til verkemiddelbruken i jordbruksforhandlingane. 

 • Kva gjer vi og korleis er vi i posisjon til å kunne bli betre agronomar?
 • Må vi tenke nytt? 
 • Er det meir av same verkemiddel som vil stimulere oss til å utvikle kunnskapen vår og gjere noko for å styrke mellom anna produksjonen av grovfor?
 • Må vi tenke meir på jordhelsa og mindre på teknologien i traktoren?
 • Skal dyra våre også etter norsk, ete sesong - les beite og ete opp - alt areal i heile landet?

 

Spørsmål i debatten i etterkant

Mange engasjerte seg med spørsmål og innlegg i debatten.  Nedanfor finn de kortversjon i tema og meir eller mindre tydelege meldingar som Birte Usland vart beden om å ta med attende til styret i Norges Bondelag.

 • Klimakur 2030 kolliderer mykje med mange av FN sine bærekraftsmål
 • Vi må gå i oss sjølve også - skal vi ha truverde må vi faktisk gå føre
 • Dialog med dei vi fryktar mest er viktig
 • Sentralisering av landbruksproduksjonen gjev oss monokulturar - er det bærekraftig?
 • Korleis motverke ei vidare sentralisering av norsk matvareproduksjon?
 • Skal vi ha PRODUKSJON over heile landet eller skal vi berre ha landbruk over heile landet?  Vert vi høyrde av Norges Bondelag?   Kven skal eg setje mi lit til - Bondelaget eller politikarane?
 • Kvifor torer ikkje Bondelaget gjere meir for å sikre ein PRODUKSJON i heile landet?
 • Vi må bli tøffare i dialogen i klimadebatten - synleggjering av argumenta våre må bli betre
 • Vi driv eit bærekraftig landbruk i våre område - da svarar på mange av bærekraftsmåla - 
 • Vi og må kutte i utsleppa dersom vi skal berge verda
 • Kor langt skal vi gå i ei retning der vi ekstensiverer norsk landbruk?
 • Vi treng meir politikk, men vi må ikkje danne eit inntrykk av at kraftfor og sprøytemiddel er gale då tapar vestlandsbonden
 • Mat og likestilling heng saman
 • Kvar dag møter eg folk som er fortvila og ynskjer seg ut av ei næring.... dei eigentleg mest av alt i livet ynskjer å vere i.   Den norske bonden treng ikkje meir hest og negativitet - han treng faktisk honnør og ros for den viktige jobben han gjer.
 • Betre grovfor kjem ikkje av seg sjølv, men vi kan gjere mykje over tid
 • Kvifor ikkje mål om å kutte ut alle bruk av soya?
 • Kommunikasjon kan ikkje overvurderast - da er ein umetteleg trong for å formidle kunnskap om kva vi driv med

 

Tid for saktemat

Lammelår er for mange ein like viktig del av påska som påskekrim, påskeegg, påskeharen og påskelabyrinten. Her kjem tips til påskeklassikaren, kanskje du skal grave den ned?

Ringorm-seminar

Ringorm-seminar

3.mars vart det arrangert ringorm-seminar i Oslo, sjå seminaret på video her.

- Eg ser lyst på beitesesongen

- Eg ser lyst på beitesesongen

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt reglar som gjer det mogeleg å bruke ulike typar salt til beitedyra i Nordfjella.

Her underviser Gert Runar elevane

Her underviser Gert Runar elevane

Gert Rune Rørvik underviser på Mo og Øyrane vidaregåande skule, avdeling Mo. For tida har han nettundervisning for elevane grunna koronaviruset. Heimekontoret deler han med borna sine.

Våre samarbeidspartnere