Vi må ikkje gå i fella og skape overproduksjon

Publisert 03.12.2019
  • Tips en venn om denne siden

- Det vil vere dramatisk om vi får mange år med for mykje plommer, bringebær og eple i den norske marknaden, sa epleprodusent Børre Tystad då han sist veke fekk besøk av 6 av Høgre sine Stortingsrepresentantar på heimgarden sin i Gloppen.

Tystad fryktar at ein eventuelle overproduksjon vil gå ut over dei tradisjonsrike produksjonane i Vestland.  - Vi er store på plommer, eple, bringebær og morellar.  Difor ser eg med uro på dei nyplantingane som vi no ser på betre areal og tidlegare kornjord austpå.   - Dei har heilt andre vilkår å drive under enn vi har i bakkane våre her i Nordfjord, sa Tystad mellom anna.  Eg med mine bratte epleteigar klarar ikkje å vere like effektiv som det ein kan vere på flatt areal.  Der kan ein også plante tettare, og med det sikre seg større avling pr. dekar. 

Stortingsrepresentantane frå Høgre fekk prøvegå bakkane ned på nordsida av Gloppefjorden.

- Eg er avhenig å kunne variere køyrespor mellom radene i år då det er vått, og det er det oftare enn før.   I 2018 måtte eg til dømes dra epla frå toppen og ned ved hjelp av ein slede i innhaustinga.  Dette fordi det var så mykje regn, at det var uforsvarleg å nytte traktoren i bakkane. - Du kan trygt seie at eg fekk både betre kondis og styrke etter innhaustinga i fjor, seier Tystad med eit smil.

Tystad sette pris på å få besøk av 6 av Stortingsrepresentantane til Høgre:  Frida Melvær frå Sogn og Fjordane, Margunn Ebbessen, frå Nordland. Ho er også landbrukspolitisk talsperson i Høgre.  Torill Eidsheim frå Hordaland, Ingunn Foss frå Vest-Agder, Lene-Westgaard Halle frå Vestfold.  Ho er rovviltpolitisk talsperson i Høgre og Bente-Stein Mathisen frå Akershus.  - Det er flott at Stortingsrepresentantar reiser ut drøftar ulike problemstillingar med oss som har "skoa på".  Når dei samstundes er så engasjerte og deltek så aktivt i ein open dialog er det flott, seier Tystad. 

Praten gjekk godt kring bordet i stova til foreldra til Børre Tystad.  Sjølv bur Børre og familien hans i nabohuset på garden.  Saman med Svein Kvame frå Innvik Fruktlager hadde Tystad førebudd mange tema som vart grunnlag for ein god og engasjerande debatt.  Børre Tystad hadde endåtil baka eplekaka som vart servert, noko som imponerte Stortingsrepresentantane.

Tystad får støtte at fylkesleiar i Sogn og Fjordane Bondelag, Anders Felde, som på vegne av fylkeslaget hadde invitert Stortingsrepresentantane til fylket.  - Vi fekk mange og gode diskusjonar kring utfordringane for grøntnæringa i vårt område.  Samstundes fekk vi synt fram at vi har mange dyktige verksemder i landbruket i Gloppen, seier ein nøgd fylkesleiar.  Det er ikkje tvil om at det innan produksjon av frukt, bær og grønsaker ligg store moglegheiter for å auke verdiskapinga, men det er samstundes viktig med god produksjonsplanlegging, slik at vi ikkje vert sitjande att med førsteklasses vare som vi ikkje får seld i den norske marknaden.  Noko vi dessverre opplevde innan plommeproduksjonen sist haust, avsluttar Felde.

 

Produksjonsdelinga i norsk landbruk må på agendaen

- Vi må våge å ta dei vanskelege diskusjonane no, skal vi kunne sikre matproduksjon i heile landet, sa fylkesleiar Anders Felde til Statssekretær i Landbruks- og Matdepartementet Widar Skogan, då han besøkte Hafslo i går

Maskinførarkurs 2020

Norsk Landbruksrådgiving arrangerer maskinførarkurs. Sjå program og påmeldingsinformasjon her.

Bli med på seniorkurs 18.mars!

Dette er kurset for deg som no eller innan kort tid skal overdra garden til neste generasjon, avvikle drift og framleis forvalte garden, eller deg som skal selje garden.

Dette skjer i Sogn og Fjordane Bondelag

Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte 2020

Thon Hotel Jølster - Skei

Våre samarbeidspartnere