- Vi er ikkje årsaka til klimakrisa, vi er ein del av løysinga!

Publisert 16.11.2019
  • Tips en venn om denne siden

2.nestleiar Frøydis Haugen heldt innleiing på dag 2 på leiarsamlinga.

Landbruket rammast først og hardast av klimaendringane, og i tillegg føler mange på at vi får skuld for klimaendringane. - Ingen bønder i Noreg skal føle at dei er skuld i klimaendringane fordi vi er ein del av eit kretslaup og tek ansvar for å binde karbon, seier Haugen. - Vårt grøne karbon er noko anna enn det svarte karbonet - vi er ein del av eit naturleg kretsløp, fortset ho. Jo meir vi kan binde og redusere utsleppa, jo meir positivt er det.

Karbon-kretslaupet for landbruk kontra fossile utslepp.

- Landbruket har signert på ein klimaavtale med regjeringa der vi forpliktar oss til å kutte utsleppa frå landbruket. Kva anna næring har gjort det same? Dette har så vidt eg veit heller ikkje blitt gjort i andre land. Det viser at vi tek ansvar og at vi ser framover, seier Haugen. Klimaavtalen er offensiv, og blir fulgt opp med forsking, utvikling og registrering sentralt, og av fylkeslag, lokallag og den enkelte bonde som skal drive klimasmart. Eit viktig verktøy her bli klimakalkulatoren som skal rullast ut i tida framover.

Klimaendringar og ein tøff marknad der det for tida blir snakka mykje om auka import, overproduksjon og nedskalering kan vere med på å ta motet frå ein kvar bonde. Haugen oppmuntra alle til å sjå framover, tenkje annleis og forme framtida sjølve. - Vestlandsbonden, og den norske bonden generelt, skal vere stolt over arbeidet ein gjer og produkta ein produserar og leverar. Det skjer alltid endringar i marknaden så ein skal ikkje sjå ramnsvart på det, sjå heller framover, fokuser på moglegheitene og ikkje på begrensingane.

Møteleiar Renate Rendedal delar ut gåve til Frøydis Haugen som takk for innlegget, pinnekjøt frå Sogndal og Norvegia frå Byrkjelo.

 

- Eg ser lyst på beitesesongen

- Eg ser lyst på beitesesongen

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt reglar som gjer det mogeleg å bruke ulike typar salt til beitedyra i Nordfjella.

Her underviser Gert Runar elevane

Her underviser Gert Runar elevane

Gert Rune Rørvik underviser på Mo og Øyrane vidaregåande skule, avdeling Mo. For tida har han nettundervisning for elevane grunna koronaviruset. Heimekontoret deler han med borna sine.

- Me har sett i gang tiltak

Aukar beredskapen

Koronaviruset gjer at landbrukstenester Sogn SA har auka beredskapen.

- Me jobbar for å finne løysingar

- Me jobbar for å finne løysingar

For å bremse spreiinga av koromaviruset, har fleire land innført restriksjonar på reiser. Dette kan ha stor innverknad på produksjonen i landbruket, som har mange arbeidstakarar frå utlandet.

Nettundervisning

- Det er ein spesiell situasjon

Sigbjørn Norddal er elev på Mo og Øyrane vidaregåande skule, avdeling Mo. For tida har elevane nettundervisning grunna koronaviruset.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Våre samarbeidspartnere