- Vi bryr oss om kvarandre

Publisert 16.03.2020
  • Tips en venn om denne siden

Korona-viruset endrar kvardagen til folk. No ynskjer Gloppen Bondelag å strekke ut ei ekstra hand til medlemmene sine.

 

LEIAR I GLOPPEN BONDELAG: Kristen Grov.

 

- Vi har sendt ut ein e-post til medlemmene våre. Der ber vi om at personar som har høve, stiller opp å hjelper dei som treng hjelp. Det kan vere å handle inn naudsynte varer til folk i karantene, og tilby hjelp til eksempelvis fjøsstell.

Det seier Kristen Grov, leiar i Gloppen Bondelag. Han fortel at ingen veit kven som vert smitta, og at alle kan blir råka. Difor håpar Gloppen Bondelag at alle som har høve til å hjelpe, syner godvilje og trår til.

- Vi bønder er ikkje dei første som kastar inn handkle, men er det ille nok kan det skje.

 

Gode tilbakemedlingar

- I e-posten ba eg folk som kan hjelpe, om å melde attende til meg. 

Leiaren i Gloppen Bondelag fortel at han alt no har fått meldingar frå folk som vil stille opp, det er han glad for.

- Vi bryr oss om kvarandre, og alle kan få behov for hjelp ein gong.

 

 


 

 

 

 

Tid for saktemat

Lammelår er for mange ein like viktig del av påska som påskekrim, påskeegg, påskeharen og påskelabyrinten. Her kjem tips til påskeklassikaren, kanskje du skal grave den ned?

Ringorm-seminar

Ringorm-seminar

3.mars vart det arrangert ringorm-seminar i Oslo, sjå seminaret på video her.

- Eg ser lyst på beitesesongen

- Eg ser lyst på beitesesongen

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt reglar som gjer det mogeleg å bruke ulike typar salt til beitedyra i Nordfjella.

Her underviser Gert Runar elevane

Her underviser Gert Runar elevane

Gert Rune Rørvik underviser på Mo og Øyrane vidaregåande skule, avdeling Mo. For tida har han nettundervisning for elevane grunna koronaviruset. Heimekontoret deler han med borna sine.

Våre samarbeidspartnere