Stort beitetrykk frå hjort på skog, billegnag og nye plantetypar er ei  velkjend og aukande utfordring.  Skogeigarar gir opp å plante oppatt etter avverking nettopp fordi hjorteskadene er øydeleggjande.  I tillegg gir snutebilleskader på nyplantinger ekstra utfordringar.   Hjorten beiter også grådig på grasvoksteren på innmarka. 

Program

10.30 – 16.30    Frammøte:  Ålfoten (merka frå riksvegen 20 min aust frå Svelgen)

  •  Forvalting av jaktbart vilt og skogskader: Status på landsbasis ved Espen Stokke, LMD
  • Vestlandsbonden har ikkje råd å for å betale for dagens hjortebestand ved Anders Felde,    Sogn og Fjordane Bondelag
  • Forvaltning av hjortebestanden i Bremanger kommune ved Bjørn Henry Martinussen, skog- og utmarkskonsulent i Bremanger kommune
  • Verdivurdering av hjorteskader på skog og innmark Samson Øpstad, Nibio Fureneset

13.00 – 13.45  matykt

Diskusjon

14.30 Forflytting til plantefelt

 -      Kort historikk i feltet ved Bjørn Henry Martinussen

  •   Erfaringar og utfordringar i plantelogistikken i praksis ved Vestskog, Vidar Jørdre, Vestskog
  •  Tiltak mot snutebiller: Voksbehandling - ein «kvikk fiks»?  Merete Larsmon, fylkesmannen i Vestland
  •  Kort diskusjon og oppsummering av dagen ved Halvor Brosvik, Vestskog

 

Av omsyn til matykta ber vi om påmelding til Merete Larsmon, 97140060, fmsfmla@fylkesmannen.no innan 17. juni.