Breim Sau og geit  og Gloppen Sau og Geit arrangerar laurdag fylket si største kåring av vêrlam. Her vert det samla sauer frå heile Gloppen. For tre år sidan stilte 132 lam og arrangørane håpar på tilsvarande i år.

Det blir aktivitetar for små og store, samstundes som du kan kjøpe deg middag på låven. Der er det mogeleg å få seg betasuppe eller pølser frå 11.00-14.00. 

Programmet freistar også med natursti for ungane og tippekonkurranse på vekta av storvêren frå Bø. Det er fin premiering og mogeleg for ungane å ri på hest.