FELLESKJØPET AGRI: Per Hilleren orienrenterer om Felleskjøpet til 9.trinn på Flatbygdi skule.

 

TINE: Norunn Ulvedal orienterte mellomanna om jobbmogelegheiter i TINE.

 

I tillegg orienterte både Nortura og Sogn og Fjordane Bondelag om sine organisasjonar. Målet var å synleggjere aktørane og moglegheitene som er i dei ulike oranisasjonane. 

 

Vore rundt i fylket

I tillegg til å besøke 9.trinn på Flatbygdi skule i Vik, har tilsvarande opplegg vore gjennomført i Naustdal, Gaular, Stryn og Førde.