PÅ SAMLING: Nyvalde lokallagsleiarar høyrer på nestleiar Ole Bjarne Hovland. Han informerer om oppgåver og forentningar knytta til leiarvervet.

 

FRÅ VENSTRE: Svein Per Ervik (Leiar i Selje og Stadlandet Bondelag), Stig Asle Midtbø (Leiar i Norddalsfjord  Bondelag) og Yngve Fardal (Leiar i Høyanger Bondelag).