Vellukka samling for nye lokallagsleiarar

Publisert 05.03.2020
  • Tips en venn om denne siden

Under årsmøtet til Sogn og Fjordane Bondelag på Skei, fekk nye lokallagsleiarar tilbod om å delta på ei samling. Målet var å informere om oppgåver knytta til leiarvervet.

 

PÅ SAMLING: Nyvalde lokallagsleiarar høyrer på nestleiar Ole Bjarne Hovland. Han informerer om oppgåver og forentningar knytta til leiarvervet.

 

FRÅ VENSTRE: Svein Per Ervik (Leiar i Selje og Stadlandet Bondelag), Stig Asle Midtbø (Leiar i Norddalsfjord  Bondelag) og Yngve Fardal (Leiar i Høyanger Bondelag).

Tid for saktemat

Lammelår er for mange ein like viktig del av påska som påskekrim, påskeegg, påskeharen og påskelabyrinten. Her kjem tips til påskeklassikaren, kanskje du skal grave den ned?

Ringorm-seminar

Ringorm-seminar

3.mars vart det arrangert ringorm-seminar i Oslo, sjå seminaret på video her.

- Eg ser lyst på beitesesongen

- Eg ser lyst på beitesesongen

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt reglar som gjer det mogeleg å bruke ulike typar salt til beitedyra i Nordfjella.

Her underviser Gert Runar elevane

Her underviser Gert Runar elevane

Gert Rune Rørvik underviser på Mo og Øyrane vidaregåande skule, avdeling Mo. For tida har han nettundervisning for elevane grunna koronaviruset. Heimekontoret deler han med borna sine.

Våre samarbeidspartnere