Eid kommune og skoglaga inviterer ALLE til å delta på skogdag laurdag 24. september 2016, kl. 11.00 på Bjørlo. Vegskildring: Køyr om lag 2,8 km på fylkesveg 663 frå Skipenes, så finn du velteplassen som tidlegare vart brukt til helikopterlandingsplass. Gratis parkering på staden.

Programmet for dagen finn du her.