ALL GRUNN TIL Å SMILE: Nils Magne Gjengedal. 

 

- Malawiprosjektet er viktig å støtte, fortel Nils Magne Gjengedal, styremedlem i Sogn og Fjordane Bondelag.  

Malawiprosjektet er ei solidaritetsprosjekt der "bønder støttar bønder". Bondelaget har ein samarbeidsavtale med Bygdeungdomslaget og Utviklingsfondet. Målet er å betre livsvillkåra for bøndene i Malawi. 

 

- Folk ville verkeleg kjøpe lodd

GEVINSTAR: Premiane under lotteriet. 

 

- På møte selde me lodd for 8840 kroner, premiane var sponsa av lokale bedrifter i Sogn og Fjordane.  I tillegg kjøpte me bøker til innleiarane på møte frå utviklingsfondet. 

Bøkene kosta 3660 kroner, Overskotet frå salet går til familiar som kjempar for ein kvardag uten svolt og fattigdom. 

-  Me er stolte over å ha samla inn så mange tusen. Det er enkelt å vera loddseljar når folk er så flinke til å støtte.  

 

Les meir om Malawiprosjektet her.