Sogn og Fjordane markerte ser godt mot statens tilbod i årets jordbruksoppgjer i Oslo den 23. mai. To bussar med kring 80 personar pluss sympatisørar som allereie var i Oslo deltok og synleggjorde kor viktig jordbruket er for Sogn og Fjordane.

Eit hektisk døgn med natt på buss, omvising inne på Stortinget, førebuing til marsj gjennom Oslo sine gater, godt program på Eidsvollsplass framom Strotinget og buss heim att. Ein kjempepositiv gjeng å ha med på tur ! Takk for turen til alle som var med