De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum arbeider i desse dagar med å fullføra ei stor utstilling om jordbruk og mat. Utstillinga har tittelen Vårt daglege brød. Ho gjev god innsikt i fortidas jordbruk og matproduksjon, men i tillegg skal utstillinga også vera ei påminning om dagens og framtidas utfordringar på dette området.

Dette doble perspektivet, kunnskap om fortida og berekraft for framtida, er også tema for det som ganske sikkert vil bli haustens viktigaste landbruksseminar i distriktet, 9-10. september.

Seminaret startar på museet fredag 9. september, med registrering frå kl. 9.30 og føredrag og debatt frå kl. 10.30 til kl. 17.00. Hovudtema er utfordringar knytt til dagens og framtidas landbrukspolitikk. Seminaret vil bli opna av fylkesordførar Jenny Følling, og forutan statssekretær i landbruks- og matdepartementet Terje Halleland, vil nasjonalt profilerte aktørar som stortingsrepresentant Per Olav Lundteigen, professor Reidar Almås og matskribent og forfattar Siri Helle innleia på seminaret. Også landbruksdirektør i Sogn og Fjordane Christian Rekkedal, representantar for bønder i Sogn og frå Sogn jord- og hagebruksskule skal ha innlegg. Seminardagen vert avslutta med debatt.

Laurdag flytter seminaret til Fjærland, som ein del av Bokbyens 20-årsjubileum. Det blir gardsbesøk i Jordal med orienteringar om ressursgrunnlag og driftsmåtar i historisk og dagsaktuelt perspektiv. Deretter blir det ei samling på Hotell Mundal med føredrag og høve til ordskifte. Denne delen dannar også overgang til siste delen av seminaret, der ein kan vandra i Bokbyen og sikra seg litterære godbitar både om landbruk, mat og andre tema.

Ein kan velja om ein vil delta på ein eller på begge dagane på seminaret.

Det endelege og detaljerte programmet vert sendt ut om kort tid, men set av dagane eller dagen alt no. Ein kan også no melda seg på seminaret, e-post: dhs-sf@misf.museum.no , tlf. 57 67 82 06. Deltakaravgift for fredagen på museet er kr 250, inkludert varm lunsj.

Om ein ynskjer overnatting, kan ein t.d. overnatta på Hotell Mundal i Fjærland eller på Vesterland hotell og feriesenter på Kaupanger.