Aurland, Årdal og Lærdal hadde Værkåring på Sogn Jord- og Hagebruksskule i Aurland  onsdag 27. september 

 

 

Mange tok turen til Aurland denne fine haustdagen.

 

Mange sauebønder møtte fram med dei finaste lamma, og dei fleste fekk lilla kåringsklype.

 

Det kom besøkande frå både barnehagen, barneskulen og jordbruksskulen. 

 

Det var eit vellukka arrangement.