Sogn  Jord - og Hagebruksskule var vertskap då Lærdal Værring hadde kåringssjå for sauerasane NKS, og NOR-X.

 

Været var prega av vind og regn. Då var det godt for folk og fe at kåringa vart trekt innunder tak i verksteden til jordbruksskulen. Kring 60 lam vart kåra av 4 flinke dommarar.

 

Praten gjekk jamt under kåringa. Mange har framleis sauer som ikkje er sanka, og ein håpar det snart vert opplett slik at ein får forhald som det går an å leita i. 

 

Dagfinn Kvamme tok 1.og 2 premie i kåringen.

 

Ullspesialist frå Gol hadde mykje kunnskap om norsk ull. 

 

 

Me takkar Ole Bjarne Hovland for både tekst og bilder.