Fylkesleiar for 1 år

Anders Felde, Byrkjelo - Attval

 

Styremedlemmer for 2 år

Ole-Ivar Åm Sognnes, Leirvik - Attval

Kari Sigrun Lysne, Lærdal - Attval 

 

Marianne Kvalvik Kvamme og Nils Magne Gjengedal vart valde som styremedlemar for 2 år i 2016, og er ikkje på val. 

 

Nestleiar av dei valde styremedlemmane for 1 år

Ole-Ivar Åm Sognnes, Leirvik - Attval

 

Vararepresentantar til styret for 1 år

1. Ole Bjarne Hovland, Årdalstangen - Attval

2. Inge Brekke, Bjordal - Attval

3. Tor Arne Herstad, Naustdal - Attval 

 

Vala skal gjennomførast på fylkesårsmøtet til Sogn og Fjordane Bondelag i  Gloppen den 9. og 10. mars.