Dagens viktige spørsmål til noverande og komande politikarar i Vestland:

Kva meiner de er bærekraftig produksjon av kjøtt, og korleis vil de legge til rette for at Vestlandet kan halde fram denne fantastiske matproduksjonen?

Videoen med Anders Felde finn du på You Tube