Dei 3 sauebruka hadde besøk av Tor Erik Ertzaas. 

 

Han reiser rundt i heile landet og tel foster.

 

Han rigga opp og ned utstyret sitt 3 gonger. Han starta kl 07.00 og var ferdig 10.30,effektivt.

 


Sauebøndene hjelpte kvarandre slik at de vart minst mogeleg venting for Ertzaas.