TYDELEG BODSKAP: 25.april møtte Statsminister Erna Solberg Nils Magne Gjengedal og representantar frå landbruket i Gloppen. Bodskapen var tydeleg både når det gjaldt pelsdyr, og jorda si evne til å binde karbon. 

 

Viktig bodskap

LAGA PLAKATAR: Fleire hadde møtt opp for å syne si meining i pelsdyrsaka.