Cirka 20 personar kom på beredskapskvelden. 

 

Fylkesberedskapssjef Haavard Stensvand hadde innleiing. Han prata mellom anna om det nasjonale trusselbilde og grunnprinsippa for beredskapsarbeid.  

 

Jarle Aarvoll (Ordførar i Sogndal kommune). Aarvoll fortalte om beredskap, samt delte erfaringar frå Sogndal kommune.  

 

Les meir om tryggare saman her.