Mo jordbruksskule                  tysdag 23.februar        kl. 10.00 påmelding innan 20. febr

Førde, Spenstbygget 3. etg    tysdag 23.februar        kl. 20.00 påmelding innan 20 febr

Gaupne ,banksalen                  onsdag 24. februar      kl. 10.00 påmelding innan 22.febr

Sogndal (Grushola)                 onsdag 24. februar      kl. 20.00 påmelding innan 22.febr

Solund                                      tysdag 01.mars          kl. 16.30 påmelding innan 29.febr

Balestrand                               torsdag 25.februar       kl. 13.00-16.00 påmelding innan

 

Norsk Landbruksrådgjeving tilbyr kurs i Helse, Miljø og Sikkerheit, retta særskild mot landbruket. Kurset oppfyller krav frå styresmaktene om grunnleggande HMS-opplæring for leiarar (§3-5AML). Har du fått avvik frå KSL for manglande HMS-opplæring, er dette kurset for deg.

Kurset gir ei grundig og grunnleggande innføring i systematisk HMS arbeid. Deler av kurset er via internett på eiga datamaskin.

 NYTT!! Kurset er knytta tett opp til KSL-standardane og du arbeider konkret med HMS i alle standardar/sjekklister som gjeld din gard.

God HMS er lønsamt.  Å behalde helse og arbeidsevne for deg og dine er avgjerande for di verksemd i framtida.   Viktige tema i kurset:

  • Skade og ulukkesrisiko
  • Ergonomi/ Psykisk helse
  • Brann- og EL-tryggleik
  • Kjemisk og biologisk arbeidsmiljø /Støy
  • Arbeidsgjevaransvar
  • Opplæring og beredskap/ tiltak og rutiner

Omfang:PHMS er eit 3 -delt kurs, i alt 12 timar:

Del 1. Rettleiing-motivasjon- kursdag/kveld i gruppe med lærar grunnleggande om HMS, haldningar og motivasjon (3 timar)
Del 2. E-læring - eigenstudie på internett med elektroniske oppgåver
Del 3. HMS i praksis - kursdag i gruppe med lærar, vernerunde med drøfting.(3 timar)

Pris
1.900,- for medlemmer av Norsk Landbruksrådgiving HMS, og 3.000,- for andre. Deltakar nr. 2 fra same verksemd 1.300,-.

Kurslærar Kolbjørn Taklo, seniorrådgjevar HMS i NLR

Påmelding til:  Kolbjorn.taklo@nlr.no                        tlf 91396560