Sauer samla på Gjengedalsstøylen. Foto: Rune Sandal- Dei fleste lamma vert leverte rett frå fjellbeite til slakteriet i Førde, og det kjem tilbakemeldingar om svært gode vekter og topp kvalitet på slaktedyra, seier Gjengedal.  Det har vore uvanleg mykje snø att i fjellet i sommar og det er tydeleg at det har gjeve gode beitetilhøve.  Også frå kystdistrikta i fylket vert det meldt om gode slaktevekter langt over det som har vore gjennomsnittet dei siste åra.   Dag Arne Helle kan knapt hugse at det er levert lam med slik gjennomsnittsvekt som i år frå hans bruk i Holmedal.

- Det å få vere med på sankinga i Gjengedalen er for meg svært viktig kvalitetstid, sjølv om eg ikkje har sau på beite lenger avsluttar Gjengedal. .............det kan vi vel alle forstå når vi ser desse bileta frå eit flott støylsområde..............

Gjengedalsstøylen i Hyen