HELD FRAM SOM LEIAR: Erlend Brede Fossen.

 

På årsmøtet var dei opptekne av kunnskapen kring markedsregulering, og samvirke. Fleire meinte det var viktig å skulere om samvirke.

Heile styret tok attval.