HELD FRAM SOM LEIAR I GAULAR BONDELAG: Jarle Lundekvam.

 

Gaular Bondelag er eit lag med god aktivitet, og eit engasjert styre. På årsmøte synte dei både film og bilder frå eit kjekt år. 

På årsmøte var dei frammøtte opptatt av produksjonsmogelegheiter, overskotssituasjonen, omsetting av kvotar og klima. 

 

 

Ingen endringar i styret, ein ny inn i valnemnda

 

Styret:

Leiar: Jarle Lundekvam

Nestleiar: Nils Ave Styve

Sekretær: Margun Myrmel Øren

Kasserar: Leif Jarle Bjørvik

Styremedlem: Kjell Fauske

Studieleiar: Britt Siri Leversund Hauken

 

Valmnemd:

Leif Halvor Kårstad

Audun Bringeland

Per Inge Bell

Rune Espeland (ny)