GLAD LEIAR: Thomas Rastad. 

 

På møtet kom det 15 personar. 

Kari Sigrun Lysne frå fylkesstyret orienterte om aktuelle saker. 

Aurland bondelag, i lag med Lærdal og Årdal har gjort eit betydeleg arbeid i samband med ny utlysning av veterinærar, for å sikre god vaktordning. 

Aurland kommune har mykje reiselivsaktivitet, dette kan vera utfordrande for landbruket. 

Thomas Rastad held fram som leiar.